Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

New Bondeni Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Dar es Salaam
Tài sản tốt nhất trong Dar es Salaam
Tài sản rẻ nhất trong Dar es Salaam

Tài sản phổ biến nhất trong Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Nhà ở nông thôn và căn hộ trong Dar es Salaam, Tanzania
New Bondeni Hotel
3.5   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Comfortable, Clean, Reasonable price