Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Prince Inn

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Các điểm đến du lịch hàng đầu và giường ngủ & Bữa ăn sáng
Prince Inn
4.5   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

The Bed & Breakfast Prince Inn is situated in the historic centre of Rome, near the Termini central train station