Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Victoria B and B

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Bạn muốn xem và làm gì Khám phá giường & Ăn sáng và hoạt động ngay bây giờ trong Rome, Italy
Victoria B and B
4.3   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

b&b in the centre of rome